Wasi Shah Poetry

Wasi Shah Poetry

       Wasi  Shah  Poetry 

  " Tum Meri Ankh Ke Taiwer Na Bula Pao Gey 
     An  Kahi  Baat Ko Samjo Gey Thu Yaad Ao Gah"

Popular posts from this blog